پمپ های دیافراگمی ویلدن سری Brahma Flap Valve

پمپ دیافراگمی ویلدن 2 اینچ T810 برهما فلپ

پمپ دیافراگمیʺ۲ اینچ ویلدن

مدل T810

سری BRAHMA FLAP VALVE

پمپ دیافراگمی ویلدن 2 اینچ TS810 برهما فلپ

پمپ دیافراگمیʺ۲ اینچ ویلدن

مدل PS810

سری BRAHMA FLAP VALVE

پمپ دیافراگمی ویلدن 3 اینچ T1510 برهما فلپ

پمپ دیافراگمیʺ۳ اینچ ویلدن

مدل T1510

سری BRAHMA FLAP VALVE

پمپ دیافراگمی ویلدن 3 اینچ PS1510 برهما فلپ

پمپ دیافراگمیʺ۳ اینچ ویلدن

مدل PS1510

سری BRAHMA FLAP VALVE

ارتباط با ما