پمپ های دیافراگمی ویلدن سری Brahma Flap Valve

پمپ دیافراگمیʺ۲ اینچ ویلدن

مدل T810

سری BRAHMA FLAP VALVE

پمپ دیافراگمیʺ۲ اینچ ویلدن

مدل PS810

سری BRAHMA FLAP VALVE

پمپ دیافراگمیʺ۳ اینچ ویلدن

مدل T1510

سری BRAHMA FLAP VALVE

پمپ دیافراگمیʺ۳ اینچ ویلدن

مدل PS1510

سری BRAHMA FLAP VALVE

ارتباط با ما